Polityka prywatności

   POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego

§ 1

 1.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sensoria z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołtaszyńska  7, 53-010 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000564708, NIP: 8992769511, REGON: 361879567 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 3. Jeśli Klienci mają uwagi do polityki prywatności Sklepu Internetowego - prosimy o kontakt z Administratorem.

§ 2

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane tylko w ramach realizowania zawartej Umowy Sprzedaży, a ponadto tylko w takim zakresie, na który Klient wyraził zgodę.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane podmiotom zajmującym się wysyłką zamówionego towaru w zakresie niezbędnym do wykonania Dostawy.
 4. Klient podaje swoje dane dobrowolnie.
 5. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, poprawiania oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

§ 3

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe Klientów były należycie chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dążąc do osiągnięcia celu określonego w ust. 1 powyżej, Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§ 4

Po zakończeniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Klienta Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

§ 5

    1. O zmianie polityki prywatności Klient zostanie powiadomiony przez Administratora za pośrednictwem    poczty elektronicznej lub w inny sposób, jeśli skieruje taką prośbę do Administratora.

   2. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na politykę prywatności, wówczas powinien cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6

 1. Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony Internetowej Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania z niej;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klient korzysta ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Strony Internetowej Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach Strony Internetowej Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 6. W ramach Strony Internetowej Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej Sklepu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony Internetowej Sklepu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony Internetowej Sklepu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta.
 2. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 3. W ramach Strony Internetowej Sklepu stosowane są pliki cookies. Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta.
 4. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

§ 7

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2015 roku.

 

» Zmień ustawienia cookies